Barn under 3 år tek opp 2 plassar.
Opningstid: kl. 07.15 - 16.15