Kulturprisen skal ikkje reknast som tilskot til planlagde oppgåver, men som ei påskjønning.  Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar, organisasjonar eller institusjonar som har utmerka seg i særleg positiv kulturell samanheng.

Kulturprisen vil bli delt ut kvart år, så sant det finst høvelege kandidatar.

Har du forslag til kulturpriskandidat kan du fylle ut dette skjemaet. 

 

Desse har fått kulturprisen:

2023 Mary Aasen

2022 Johan Edvin Hilleren

2021 Helene Myklemyr Bolstad

2020 Oddlaug Marie Bringe Walaker

2019: Marie Fredheim

2018: Einar Bolstad

2017: Kåre Alme

2016: Per Birger Lomheim

2015: Anders Kvam

2014: Arve Bjørn Røneid

2013: Kjell Einar Ormberg

2012: Geirr Vetti

2011: Kåre Øvregard

2010: Tonereise

2009: Finn Roald Skare

2008: Luster Danseverkstad

2007: Bjønnaposten v /Torodd Joranger

2006: Signe Fortun Veka

2005: Sigrun og Lars Vigdal

2004: Egil Einan

2003: Lars Sie

2002: Kari Beheim Karlsen

2001: Harald Bruflat

2000: Luster Turlag

1999: Sogelaga i Luster

1998: Trygve Ormberg

1997: Sigrid og Olav Kjos-Venjum

1996: Bjørg G Hovland

1995: Margit og Olav Rygg

1994: Thomas Kjørlaug

1993: Ikkje utdelt pris dette året

1992: Asbjørg Ormberg / JSA

1991: Hermod Nitter Walaker

1990: Erling Eide

1989: Oddvin Njøs

1988: Ragnar Vigdal

1987: Anders Fortun

1986: Johannes Harberg og Gudmund Bøyum

1985:  Hafslo i.l.