INNHALD
Emne Forfattar
Røter i Luster? Føreord av Erling Bjørnetun
Utvandring. Av Lars E. Øyane
Utvandringa frå Luster til Amerika. Av Terje Mikael Hasle Joranger
Mathilde frå Solvorn
- eit lagnadsfylt ungdomsopprør.
Av Kristian Helland
Soga om Sogne-settlementet Greenwood
i Vernon Co., Wisconsin.
Av Alfred Espe
Veitastrond 1894 - 1994. Av Aud Marit Hilleren og
Anne M. Grefsrud
Byggjeskikken i Luster. Av Paal Mork


Tingingskupong med prisar finn du her