Luster oppvekstsenter har skule for 1-7.klasse.
Skulen startar kl. 08.30 kvar dag.
Opningstid sfo: kl. 07.00 - 16.00.

Tlf. skule
1.-2.kl team: 468 82 184
3.-4.kl team: 468 94 629
5.-7.kl team: 468 88 940
Sfo:              479 73 964 

Luster oppvekstsenter - barnehageteneste