Skjolden oppvekstenter har skule 1-7 klasse.
I skuleåret 2021/22 er det 25 elevar og skulen er 3-delt.

Tlf. skule: 57 68 59 40, 905 88 369
Tlf. sfo: 57 68 59 47
Sfo-tilbodet er i barnehagen

Skjolden oppvekstsenter - barnehagetenseste