Veitastrond oppvekstsenter avdeling skule har elevar på 1.-7. trinn. Skuleåret 2021/22 har skulen 10 elevar og 4 tilsette.