Byggefeltet Bringebakkane er eit gammalt felt frå 1987. I 2012 vart feltet utvida med nokre tomter i reguleringsplan for fossen.  Det er fleire ledige tomter i området. Tomtene er store med ein storleik på rundt 1 daa.  Feltet ligg luftig til ca. 85 meter over fjorden med utsyn over Luster, fjorden og Sørsida. Feltet vender mot sør-aust og har mykje sol heile året.

Feltet ligg i gangavstand til butikk, barnehage og skule. Frå feltet er det ca. 600 m til skule, via snarveg, ca. 800 m til butikk og busshaldeplass og 1 km til barnehage. Feltet ligg ca. 16 km frå kommunesenteret Gaupne, 25 km frå Heggmyrane skisenter, 27 km frå Turtagrø som er inngangsporten til Sognefjellet og 44 km frå Sogndal.

Pris på tomt 109 180 kr. 

Kart-tomter-2.JPG

Ledige tomter i feltet

Tomt 1   Tomt 2   Tomt 3   Tomt 4   

Tomt 5   Tomt 6   Tomt 7   Tomt 8   

Tomt 9   Tomt 10  Tomt 12       

IMG_1091.jpg

IMG_1113.jpg