Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap: (k.sak 90/23)

Representant: Andreas Wollnick Wiese
Vararepresentant: 1. Geir Arve Sandvik   2. Marit Kvalen

Sogn Brann og Redning IKS: (K.sak 88/23)

Representantar:

  1. Andreas Wollnick Wiese      vara 1: Gunn Beate Thorsnes Lefdal        vara 2: Marianne Bugge       
  2. Geir Arve Sandvik               vara 1: Gunn Beate Thorsnes Lefdal        vara 2: Marianne Bugge

Simas IKS (k.sak 87/23)

Representantar:

  1. Andreas Wollnick Wiese      vara 1: Gunn Beate Thorsnes Lefdal        vara 2: Marianne Bugge       
  2. Geir Arve Sandvik               vara 1: Gunn Beate Thorsnes Lefdal        vara 2: Marianne Bugge

Alarmsentralen i Sogn og Fjordane IKS (K.sak 89/23)

Representant: Andreas Wollnick Wiese
Vararepresentant: 1. Geir Arve Sandvik   2. Ingrid Slinde

Kommunearkivordninga i Vestland kommunalt oppgåvefellesskap (K.sak 92/23)
Representant: Andreas Wollnick Wiese
Vararepresentant: 1. Geir Arve Sandvik   2. Marit Kvalen

SySIKT kommunalt oppgåvefellesskap (K.sak 91/23)
Representant: Andreas Wollnick Wiese
Vararepresentant: 1. Geir Arve Sandvik   

Sogn kommunalt oppgåvefellesskap (K.sak 117/23)
Representant: Andreas Wollnick Wiese
Vararepresentant: 1. Geir Arve Sandvik   

Sognarådet IPR (K.sak 86/23)
Representantskap:
Medlemer:                                 Personlege varamedlemer: 
Andreas Wollnick Wiese              Knut Hauge
Geir Arve Sandvik                      Ernst Veum
Marianne Bugge                         Marthe Gjerde
Jonatan Hurthi                           Ole Martin Brennsæter
Gunn Beate T Lefdal                  Kjetil Melheim
Oddstein Haugen                       Helene Selland
Anette S Norberg                       Liv Endresen
 

Arbeidsutvalet i Sognarådet IPR, interkommunalt politisk råd:
Representant: Andreas Wollnick Wiese
Vararepresentant: Geir Arve Sandvik