Møtekalender og saksdokument 

Medlemene i formannskapet og næringsutvalet 2023-2027:

Namn Parti Tlf. E-post
Andreas Wollnick Wiese, ordførar Senterpartiet 99226240 e-post
Geir Arve Sandvik, varaordførar Høgre 95933649 e-post
Gunn Beate Thorsnes Leftdal Arbeidarpartiet 41298359 e-post
Oddstein Haugen Arbeidarpartiet 46970702 e-post 
Jonatan Hurthi Kristeleg folkeparti 48134998 e-post
Marianne Bugge Senterpartiet 91532784 e-post
Kjetil Melheim Venstre 99440518 e-post
 
 
Varamedlemene i formannskapet og næringsutvalet 2023-2027:
Namn Adresse Tlf E-post
Sp og KrF      
1. Knut Hauge Senterpartiet 90697026 e-post
2. Ole Martin Brennsæter Kristieleg folkeparti 40610662 e-post
3. Marthe Gjerde Senterpartiet 91719551 e-post
4. Magnar Bjørk Senterpartiet 90092667 e-post
5. Martha Boksasp Lerum Senterpartiet 95983490 e-post
Ap, Sv og V      
1. Kåre Hønsi Arbeidarpartiet 91173219 e-post
2. Anette Stegegjerdet Norberg Arbeidarpartiet 97759069 e-post
3. Svein Tore Heltne Arbeidarpartiet 99539746 e-post
4. Johnny Gjerde Arbeidarpartiet 94801646 e-post
5. Helene Selland Arbeidarpartiet 91620225 e-post
H og Frp      
1. Ernst Veum Framstegspartiet 91847738 e-post
2. Bård Flattun Lilleeng Høgre 90072708 e-post
3. Britt Dagrunn Brugrand Høgre 41200683 e-post

Formannskapet har fylgjande mynde:

  • Økonomiutval
  • Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor tenestetilbod/definere nivå på tenestetilbod.
  • Vedtaksmynde ved prinsipielle saker innanfor gjeldande driftsbudsjett.
  • Vurdere utvikling av dei ulike tenestetilboda.
  • Normaltgjere framlegg til vedtak i saker som skal til kommunestyret
  • Vedtaksmynde som klagenemnd.