Medlem Varamedlem

Sp, Krf. H, Frp

1. Andreas Wiese
2. Marianne Bugge
3. Geir Arve Sandvik1. Jonathan Hurthi
2. Ernst Veum
3. Marthe Gjerde
 
AP. SV, V

1. Gunn Beate Thorsnes Lefdal
2. Oddstein Haugen

1. Kjetil Melheim
2. Anette Stegegjerdet Norberg
3. Kåre Hønsi


Leiar: Andreas Wiese
Nestleiar: Geir Arve Sandvik
Valstyresekretariat: Anita Bjørk Ruud, 97648185. abr@luster.kommune.no