Luster eldreråd er eit partipolitisk uavhengig, rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen.
Framlegg til årsbudsjett, langtidsbudsjett og kommunedelplanar skal leggast fram før formannskapet og kommunestyret vedtek desse.
Vidare kan eldrerådet på eige initiativ ta opp saker som vedkjem dei eldre i kommunen. Dette er avhengig av engasjement frå den einskilde medlem i rådet.

Vedtekter

Saksdokument med møteprotokollar

Stortingsmelding nr. 15. Leve heile livet - ei kvalitetsreform for eldre

Stortingsmelding nr. 24. Fellesskap og meistring - bu trygt heime

Kurs for eldreråd, 2024

Medlemer: 
Jan Kåre Norberg, Jostedal, leiar 
Alf Henning Evjestad, Gaupne, nestleiar 
Liv Helen Nystuen, Gaupne  
Marta Marie Bukve, Skjolden  
Inger Beate Dalheim, Hafslo 
Sigfred  Haugen, Solvorn 
Arne Midtun, Gaupne  
  

 Observatør: 

Geir Arve Sandvik (Varaordførar)

95933649

geir.arve.sandvik@luster.kommune.no 

 

Varaobservatør:

Andreas Wollnick Wiese (Ordførar)

 99226240

 andreas.wollnick.wiese@luster.kommune.no 

Eldrerådet 2023-27

 

Varamedlem i rekkefølgje 
1. Erling Kvalsøren, Gaupne  
2. Astrid Martinsen, Luster  
3. Wilferd Pedersen, Fortun  
4. Else Marie Øvrebø, Gaupne