Kommunestyret har valt styre for Lustrabadet KF 2024-2025

Per Steinar Sviggum, Lindis Aannø Alme, Lene Fuhr Sandvik og Øystein Høyheim er valde inn i styret til det kommunale føretaket. Dei tilsette sin representant: Bjørn Tore Myklemyr. Varamedlemer er Britt Dagrun Brugrand, Arne J Hauge og Hans Olav Sandvik. Per Steinar Sviggum er vald til styreleiar og Lindis Aannø Alme til nestleiar.

Vedtekter Lustrabadet KF

Styremøte i Lustrabadet KF - Innkallingar og protokollar

Lustrabadet KF sine eigne nettsider