Møtekalender og saksdokument

Medlemene i plan- og forvaltningsutvalet 2023 - 2027:

Namn Adresse Tlf  
Høgre, KrF      
1. Bård Flattun Lilleeng, H, leiar Gardavegen 33, 6868 GAUPNE 90072708 epost
Sp, Frp      
2. Olav Einan Høyheim SP Bakkingavg 89A, 6869 Hafslo 99100358 epost
3.  Ann Kristin Sperle SP Øvre Nes 16, 6875 HØYHEIMSVIK 99393873 epost
4.  Arne J Hauge Frp  Lustravegen 4304, 6876 SKJOLDEN 97655147 epost
AP, V, SV      
1. Anette S. Norberg AP, nestleiar Gardav. 100, 6868 Gaupne 97759069 epost
2. Svein Tore Heltne AP Lustrav. 3252, 6872 Luster 99539746 epost
3. Sandhya Holene V Hestnes 39, 6869 Hafslo 97558859 epost

 

 
Varamedlemene i plan- og forvaltningsutvalet
Namn Adresse Tlf  
Sp, Frp      
1. Grethe Kristin Leirdal SP Bukti 10, 6868 Gaupne     
2. Marthe Gjerde SP  Jostedalsv. 3060,6871 Jostedal 91719551 epost
3. Einar Bolstad SP Galden 7, 6869 Hafslo 41189696 epost 
4. Magnar Bjørk SP Drægni 30, 6877 Fortun  90092667 epost
5. Knut Hauge SP Lustravg 1036, 6869 Hafslo 90697026 epost
AP, SV, V      
1. Liv Endresen SV Sandvikv. 43, 6868 Gaupne 97512770 epost
2. Jonny Gjerde AP Fløyen 31, 6876 SKJOLDEN 94801646 epost
3. Geir Arne Kvam AP      
4. Synne Nes Veum AP  Ekrevegen 33A, 6873 Marifjøra 90712279 epost
5. Stine Rebni Bjørk V Drægni 30, 6877 Fortun 99702485  
Høgre, KrF      
1. Britt Dagrunn Brugrand, H Høyheimsvegen 147, 6875 HØYHEIMSVIK 41200683 epost
2. Beate Bondevik Lie KrF Hestnes 28, 6869 HAFSLO 91776434 epost
3. Ole Martin Brennsæter KrF  Hestahagen 30, 6877 Fortun 40610662 epost

 

Plan- og forvaltningsutvalet 2023-27

Medlemene frå venstre: Ann Kristin Sperle (SP), Sandnya Holene (V), Arne J. Hauge (Frp), Bård Flattun Lilleeng (H), leiar, Svein Tore Heltne (AP), Anette S. Norberg (AP), nestleiar,  Olav Høyheim Einan (SP) 

 

Plan- og forvaltningsutvalet har slikt mynde:

  • Vedtaksmynde i einskildsaker innanfor forvaltning der sakene er av prinsipiell art.
  • Vedtaksmynde i einskildsaker der mynde ikkje er delegert til rådmannen. Det er her føresett at det gjennom lov, forskrift, retningsliner eller reglement er trekt retningsliner for handsaminga.
  • Vedtaksmynde i prinsipielle saker etter særlover.
  • Vedtaksmynde som klageutval etter lov om helsetenester i kommunane § 2-4.