Følgjande vart i k.sak 56/19 valde som medlemer og varamedlemer på arbeidsgjevarsida i administrasjonsutvalet
2019 - 23.

Medlemer:

Varamedlemer:

Senterpartiet:
Ivar Kvalen,

Marianne Bugge

  1. Knut Hauge
  2. Grethe Kristin Leirdal
  3. Per Steinar Sviggum

Arbeiderpartiet:
Elin Hauge

  1. Morten Vigdal
  2. Anette Stegegjerdet Norberg
  3. Lars Jørgen Kjærvik

Leiar: Ivar Kvalen, Sp

Nestleiar: Elin Hauge, AP


Arbeidstakarrepresentantar valde for 2022-2023, (valet rapportert mai 2022)
Grete Ulviksbakken                vara: Willy Vigdal
Svein Bjarne Steig                 vara: Elisabeth Nygård