Kommunestyret har valt eit kontrollutval til å stå for det løpande tilsynet med den kommunale forvaltninga på kommunestyret sine vegne.

Oppgåvene til kontrollutvalet er heimla i kommunelova § 23-1
Valt ved avtaleval. Valordninga betyr at varamedlemer vert valde i rekkefølgje for kvar politisk gruppe.

 

Sekretariat for kontrollutvalet:
Kristine Lie,  i PwC.
Tlf.: 416 81 309
epost: kristine.lie@pwc.com

Medlemer: 
 
Kontrollutvalet 2019-2023
Namn Adresse Telefon E-post
Anne Lise Haukadal, SP Haukadal 93, 6876 Skjolden 97167262 anne.lise@haukadal.no
Anders Bolstad, AP Sandalunden 33, 6876 Skjolden 92612113 Anderseb@online.no 
Vivian Kvam, AP Hestnes 121, 6869 HAFSLO 91702391 vivian.kvam@gmail.com
Ernst Veum, H,KrF, Frp Solvivegen 3, 6869 HAFSLO 91847738 ernst.veum@hafslo.no
Kjetil Melheim, V Ekrevegen 89, 6873 MARIFJØRA 99440518 melheim@gmail.com
                      
Leiar: Anders Bolstad

Nestleiar: Ernst Veum

Varamedlemer i rekkefølgje:
 
Namn Adresse Telefon E-post
Senterpartiet      
1. Trygve Lerum Sørsidevegen 1052, 6876 Skjolden 57685478

Lerums@online.no

2. Emma Nyløy Fortunsdalen 813, 6877 Fortun 95124157 emmanyloey@gmail.com
3. Kine Svori Jostedalsvegen 1614, 6871 Jostedal 47873705 kinesvori@hotmail.com
Arbeiderpartiet      
1. Eirik Hoem Mobakken 29, 6869 Hafslo 40203402

eirik.hoem@gmail.com

2. Anne Marie Bolstad Vassvegen 12, 6876 Skjolden 41479983

ambolstad@gmail.com

3. Øyvind Møller Lustravegen 567, 6869 Hafslo  

oeyvind.moeller@outlook.com

4. Laila Iren Røneid Sandvikvegen 65, 6868 Gaupne 90232593

L-ir-roe@online.no

Høgre, KrF & Frp      
1. Erling Kåsine Røneidsvegen 104A, 6868 GAUPNE 91308533 Erlikaas@online.no
2. Thorleiv Hurthi Fet 8, 6873 MARIFJØRA 41915843 thhurthi@online.no
3. Britt Dagrunn Brugrand Hestnes 10, 6869 HAFSLO 41200683 brittbrugrand@icloud.com
Venstre      
1. Tordis Rauboti Øvrabø 91, 6879 Solvorn 95872295 tordiss@icloud.com
2. Steinar Bruheim Krundalen 259, 6871 Jostedal 99104426

s-bruh@online.no

3. Jannike Skår Vetlevegen 18, 6879 SOLVORN

48105472

post@kiropraktorenhjelperdeg.no