Etter nye vedtekter for eigedomsskatt i Luster kommune vert følgjande valde til sakkunnig nemnd for eigedomsskatt for inneverande kommunestyreperiode 2019 - 23: 

Odd Atle Stegegjerdet, leiar

Jorunn Hillestad Sekse, nestleiar

Einar Øvregard

Vara

1. Morten Listou

2. Ann Kristin Sperle

3. Svein Tore Heltne