Medlemar

Varamedlemar

Luster ungdomsskule:

Aleksander Heltne (nestleiar)

Tiril Bolstad

Eirill Skjerdal 

1. Vemund Erichsen 

2. Ole Henning Tørvi

Hafslo barne- og ungdomsskule:

Hans Fredrik Moe

Joakim Tenold Ølnes 

Sølve Skjerven Oksnes

1. Noah Heggestad

2. Eline Johannessen

3. Sunniva Skjeldestad

Sogndal vidaregåande skule:

Ingar Kvam

Adelheid Weka

Silje Holen

Vegard Tandle Kroken

 

1. Thomas Ragnar Kalstad

2. Thea Ølnes Andersen

3. Even Eikum Antun

4. Martha Boksasp Lerum

 

4H:

Per Gunnar Moe

 

Emma Flohaug Leirdal

Idrettslaga:

Emma Marie Sognnes Heltne 

 

Ida Stai Bolstad 

Politisk representant:

Kristleg Folkeparti: Oda Bertine Bondevik Lie (leiar)

Venstre: John-Arve Karlsen Holene

Arbeidarpartiet: Jone H. Vigdal

Senterpartiet: Martha Boksasp Lerum

 

Kristleg folkeparti: Ella Orrestad

Venstre: Tonje Marie Karlsen Holene

 

Observatør frå kommunestyret med tale- og forslagsrett: 

Ordførar Ivar Kvalen 

 

Varaordførar Marianne Bugge

 

Erling Bjørnetun: tlf. 57 68 55 21 /  e-postadr.: erling.bjornetun@luster.kommune.no

 

Vedtekter

 

Møteinnkallingar og møteprotokollar til UK og AU finn du her.