Betaling i barnehagane pr. månad 2019:

Foreldrebetaling barnehage:
Foreldrebetaling for opphaldstid følgjer reglane for maksimalsatsar jf. statsbudsjettet.  Maksimalsats for heil plass aukar i framlegg til statsbudsjett til kr. 2 990,- frå 1.1.2019, og med ytterlegare 50 kr. til 3 040,- frå 1.8.2019.

 

Pris

Heil plass

2 990,-

80 % plass

2 691,-

60 % plass

2 093,-

Dagsats

276,-

 Matpengar barnehage:

 

Pris

Heil plass

340,-

80 % plass

290,-

60 % plass

225,-

Dagsats

26,-

Moderasjonsordningar i barnehage:                                                                               

Barn 1                    Full pris                                                                                           
Barn 2                    30% moderasjon                                                                             
Barn 3 og fleire      50% moderasjon

"Ingen hushaldning skal iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehage betale meir enn 6 % av inntekta si for første barn i barnehagen. I 2018 vil hushald med inntekt under 533 500 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Frå 1. august 2019 er grensa heva til 548.500. Barnehagebetaling skal vera avgrensa til 6 % av inntekt. Alle 2 - 3 - 4 - og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bur i husholdning med låg inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per veke. 2 åringane er komne med frå 1. august 2019. Inntektsgrensa er den same som for redusert foreldrebetaling, kr 533.500 med endring til 548.500 frå 1. august 2019.

I følge forskrift er det husholdningens samla skattepliktige kapital- og personinntekt det skal tas hensyn til ved beregning av foreldrebetaling. På desse ordningane er det etablert søknadsopplegg."