Kr/mnd

60 % plass

2 100,00

80 % plass

2 700,00

Dagsats

300,00

Heil plass

3 000,00

Matpengar - 60 % plass

250,00

Matpengar - 80 % plass

300,00

Matpengar - Dagsats

30,00

Matpengar - Heil plass

350,00

Syskenmoderasjon: 

Minimum 30 prosent reduksjon for det andre barnet. Stortinget har vedteke at familiar med 3 barnehagebarn eller fleire, skal ha gratis barnehageplass for det tredje barnet eller fleire frå 1. august 2023.