Innhald i modellen:​    (klikk på overskriftene under for å opne kapittelet)

🔘 Trygg alderdom

Tryggleik er grunnleggjande verdi og menneskerett. Utryggheit har ingen aldersgrense.
Er du i ein utrygg situasjon? Mistenkje du at nokon blir utsatt for fysisk eller psykisk vald, misbruk eller overgrep? Ta kontakt med Politiet

Her finn du informasjon om korleis du kan gå fram:

🔘 Er du pårørande?

Pårørande er ein verdifull ressurs for fellesskapet og dei fleste av oss vert pårørande i løpet av livet. Å vere pårørande kan innebere mykje ansvar, praktiske utfordringar, vanskelege følelsar og val.

Sjå film laga av Pårørandesenteret

Her finn du lenker til aktuell informasjon, kunnskap og støtte til deg som pårørande:

  • Pårørendesenteret
    Ein nettstad for deg som er pårørande i Noreg. Her finn du kunnskap, tips og råd, historier frå andre pårørande, og oversikt hjå rettigheiter og hjelpetilbod.
  • Pårørendeprogrammet
    ​Eit læringsverktøy for tilsette i helse- og omsorgstenesta i kommunar og helseforetak. Programmet skal gi fagfolk auka kunnskap og tryggleik i møte med pårørande.