Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kontaktar og koordinatorar

Oksygenkontakt

ASTMA? CPAP? KOLS? FORSTØVARAPPARAT? BIPAP? KAMMER? VEDLIKEHALD? REINGJERING? Mona Lisa er vernepleiar i heimetenesta og er oksygenkontakt for heimebuande i Luster kommune. 

Oksygenkontakt informasjon plakat

Barne- og eldre koordinator

Laila Haugsvær er koordinator for barn og eldre. Ho har kontor på helsesenteret. Tlf. 948 27 126.

Kreftkoordinator

Sjukepleiar Marit Eide Melheim er no tilsett i 20% stilling som Luster kommune sin kreftkoordinator. Marit jobbar til dagleg på korttidsavdelinga (KA) ved Gaupne omsorgssenter. 

Marit Eide Melheim

Demenskoordinator

Luster kommune oppretta i februar 2018 ein funksjon som demenskoordinator. Anne Grete Fredheim, som arbeider ved Hafslo omsorgssenter, er no kommunen sin demenskoordinator.  

Anne Grete Fredheim
1