Direktoratet for byggkvalitet har laga ein rettleiar du kan bruke som hjelp for å finne ut om du slepp å søkje byggeløyve, eller om du må sende inn byggesøknad til kommunen.

I rettleiaren bygg utan å søkje  får du mellom anna hjelp til å rekne ut

  • Bruksareal
  • Prosent eller talet på kvadratmeter BRA - %BRA
  • Bebygd areal BYA

Rettleiaren finn du her: Rettleiaren bygg utan å søkje