Søknadsfrist  1. april 2018 (dvs. 3. april som er fyrste arbeidsdag etter påskehelga)

Luster kommune har mange tilskotsordningar til kulturføremål. Kommunestyret har vedteke nytt reglement for tilskot til kulturføremål for 2018. I dette reglementet er det også lenka til skjema for aktuelle tilskotsordningar. De finn også informasjon om kva som trengst av vedlegg/dokumentasjon som må følgje søknaden innan fristen. Rettleiing for utfylling av søknadsskjema.
Dersom du har problem med å laste opp vedlegg i søknaden, kan vedlegga sendast på epost til postmottak@luster.kommune.no


Nedanfor er det informasjon om anleggsregister, regelverk, verdisetjing og dokumentasjon av dugnadstimar, skjema og rettleiing til skjema, gjeldande plandokument.
Ver merksam på at det er ny nummerering i anleggsregisteret, og de finn rett nr. i oversikta nedanfor.
Det er også nye satsar på verdien av dugnadstimar.

Søknad om tilskot til gåvepremie og spesielle tiltak kan sendast inn heile året.

Kommunestyret har vedteke nytt reglement gjeldande frå 2019. Sida vil oppdatert framover i høve til skjema og informasjon.