På dagtid prioriterer me dei pasientane som har fastlege her i kommunen, andre pasientar vert henviste til fastlegen sin. Unnataket er pasientar som har medisinsk behov for akutt hjelp, dei vert behandla akutt ved legekontoret.

Fastlege/Legetenesta held til i helsesenteret i Gaupne.

Postadresse Postboks 104
6866 Gaupne

Ekspedisjon
Tlf. tid

08.00 - 14.30
08.00 - 14.00

Besøksadresse Øyagata 4
6868 Gaupne
Laboratorium 08.30 - 14.30
Tlf. legekontor
(i opningstid)

57 68 56 00
 

kontor.legane@luster.kommune.no

Tlf. legevakt 116 117  

E-post må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande. Ingen e-postløysing er i dag sikker nok til at ikkje uvedkomande kan henta opplysningar på nettet.

Logg på sjølvbetjening via linken under for timebestilling, reseptfornying og e-konsultasjon.

Luster legekontor si nettside