Sogn PPT skal hjelpe barn, ungdom og vaksne med særlege behov gjennom utdanningsløpet.

Skjema og meir informasjon om Sogn PPT finn du på deira nettside