Luster - Kvitevollen   Gaupne - Verket 2   

Luster - Bringebakkane   Høyheimsvik

Solvorn - Borhaug   Hafslo - Beheim 2   

Jostedal - Haugåsen    Fortun - Drægni

Ved kjøp av tomt, kjem det tillegg kostnader med tilknytingsavgift og oppmålingsgebyr i samsvar med Luster kommune sine betalingssatsar, samt kostnader med dokumentavgifter i samsvar med staten sine satsar.

Prisliste - tomter i kommunale bustadfelt

Reglar for tildeling av tomt i kommunale bustadfelt i Luster kommune.

Søknadsskjema, tomt i kommunale bustadfelt.

Private tomter:

Hyttetomter ved Sogn Skisenter