Luster - Kvitevollen Gaupne - Verket 2 Luster - Bringebakkane   Høyheimsvik

Solvorn - Borhaug Hafslo - Beheim 2 Jostedal - Haugåsen Fortun - Drægni

Ved kjøp av tomt, kjem det tillegg kostnader med tilknytingsavgift og oppmålingsgebyr i samsvar med Luster kommune sine betalingssatsar, samt kostnader med dokumentavgifter i samsvar med staten sine satsar.

Prisliste - tomter i kommunale bustadfelt

Reglar for tildeling av tomt i kommunale bustadfelt i Luster kommune.

Søknadsskjema, tomt i kommunale bustadfelt.