Plannamn
Plan-ID
Oppstart
Innspelfrist
Høyring
Merknadsfrist
Kunngjering
Klagefrist
Skiltplan Solvorn   12.04.24  
Skjeret detaljregulering 01.03.24    
Osen hyttefelt (Mørkrid)   10.01.24  
Sognetrappa/Via ferrata Mollandsmarki   15.11.23  
Haugåsen byggefelt, detaljregulering for utviding 01.12.23    
Storeåkeren bustadfelt detaljreguleringsplan   01.09.23 31.10.23
Øyagata detaljreguleringsplan   25.08.23  
Nes Gard detaljreguleringsplan   12.04.23 31.10.23
Eplehagen mikrohuslandsby, privat reg.plan 26.05.23 25.08.23 31.10.23
Reguleringsplan Gaupne sentrum 30.06.23    
Hamregota privat detaljregulering 20.06.23 07.11.23 01.02.24
Urnes Verdsarvområde buffersone kommunedelplan   27.03.23 15.06.23
Naturmangfald kommunedelplan 30.05.21 24.03.23 11.05.23
Reguleringsplan Fv 55 Høyheimsvik-Nes 08.02.23    
Kommuneplanen sin arealdel 24.03.23    
Storhaug revisjon av gjeldande plan 18.09.22    
Turtagrø Panorama privat reguleringsplan   03.06.22 05.10.23
Retningslinjer for tilskot til utvalt kulturlandskap (UKL) – Ormelid 2022-2025 11.04.22    
Sandvikhaugen reguleringsplan 01.04.22 09.01.23 17.03.23
Lundshaugen II reguleringsplan 01.04.22    
Reguleringsplan Gaupnegrandane 26.03.22 09.02.24  
Reguleringsplan Marifjøra – Marheim Plan-ID 2021003  14.03.22    
Detaljreguleringsplan Fonndøla - Hausamoen
Plan-ID 2020011
11.01.21 20.01.23  
Detaljreguleringsplan for Bruflat-Grandmo   01.03.21 15.04.2021
Områderegulering Hafslo 
Plan-ID 2020004
18.12.20    
Detaljregulering Lustraporten 02.10.19

31.05.23

25.04.24

 
Billagstomten, Hafslo
Plan-ID 2016003
30.04.16    

Alle innspel, merknader og klager skal sendast skriftleg via høyringsskjema eller e-post til postmottak@luster.kommune.no
Merk med plannamn, plan-ID og kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osv.)

Regplanprosess-web.jpg