Plannamn
Plan-ID
Oppstart
Innspelfrist
Høyring
Merknadsfrist
Kunngjering
Klagefrist
Lerkeskogen (Bolstadmoen - Øvre)
Plan-ID 2019001
20.01.20    
Privat reguleringsplan Lustraporten
Plan-ID 2018001
02.10.19    

Botn, Hafslo
Plan-ID 2016004

  25.05.19 06.07.18
Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
2020 – 2032, revisjon
01.05.19 30.09.19  
Solvorn kyrkje
Plan-ID 2016001
23.02.19    
Galden Nord
Plan-ID 2017004
23.02.19 17.08.19  
Solvorn kaiområde og badeplass
Plan-ID 2018005
15.10.18 20.05.19  
Grandmo busenter
Plan-ID 2018004
20.08.18 26.01.19 26.10.19
Kommunedelplan for kulturminne      
Billagstomten, Hafslo
Plan-ID 2016003
30.04.16    
Gjerde
Plan-ID 2013001
01.04.13    

Alle innspel, merknader og klager skal sendast skriftleg via høyringsskjema eller e-post til postmottak@luster.kommune.no
Merk med plannamn, plan-ID og kva tilknyting du har til det regulerte området (grunneigar, nabo osv.)

Regplanprosess-web.jpg