Post- og besøksadresse:
Luster kommune
Rådhusvegen 1
6868 GAUPNE

Telefon: 57 68 55 00

eDialog - sikker sending av dokument på nett

E-postadresse: postmottak@luster.kommune.no 
NB! Send ikkje fødselsnummer, helseoppysningar eller anna fortruleg informasjon i epost, til det kan du nytte eDialog. E-post er ikkje sikker nok mot at uvedkommande kan hente informasjon frå nettet. 

For å sikre posten du mottek oppmodar me om å opprette ei digital postkasse.

Viktige telefonnummer

Telefonliste tilsette


Administrativt organisasjonskart

Opningstid Rådhuset
Kl. 08.00 - 15.30
Sommartid i skuleferien:
08.00 - 15.00

Organisasjonsnr.: 964 968 241
Bankgiro: 3785 07 00142
Bankgiro skatt: 6345 06 14264

Send førespurnad til kommunen

 

Meld inn feil på veg/veglys

Følg oss på FacebookBilderesultat for facebook logo

Luster kommune sin personvernerklæring