Kontaktpunkt ute i kommunen om samband er nede:

  • Gaupne omsorgssenter (kriseleiing)
  • Luster omsorgssenter
  • Fjordstova
  • Urnes gard
  • Hafslo omsorgssenter
  • Veitastrond skule
  • Jostedal hotell

Oppsøk ditt næraste kontaktpunkt om du ikkje har tlf. samband og til dømes vegen er stengd.