Danseverkstad Kr
Kontingent pr semester 590,-

Det vert gjeve 30% søskenmoderasjon frå søsken nr. 2