Fellingsavgift for hjortevilt 2022
Hjort  
Vaksen hjort   (max 430) 420
Hjortekalv 210
Elg  
Vaksen elg  (max 562) 552
Elgkalv. 280