Kr

Elgkalv (maks 340)

280,00

Hjortekalv (maks 270)

210,00

Vaksen elg (max 580)

570,00

Vaksen hjort (max 450)

440,00