Søk i vanleg brev (ikkje eige søknadsskjema). Er det driftsplan for vatnet, legg den ved søknaden.

 

Det vert ytt tilskot til fiskefremjande tiltak, m.a. setjefisk for utsetjing i ferskvatna i Luster frå tre fiskefond oppretta i samband med utbygging av:

1. Fortun/Grandfasta-vassdraget (les føresegner her)
2. Årøyvassdraget (les føresegner her)
3. Jostedalsvassdraget (les føresegner her)