Følgjekort (ledsagarbevis) er eit kort/bevis med bilete og namn på innehavaren. Ordninga er landsdekkjande og kan nyttast over kommune- og fylkesgrensene. Du må sjølv undersøkje om ledsagarbevis blir godteke på arrangementet du vil delta på.

Søk om følgjekort (ledsagerbevis) - Digitalt

Søk om følgjekort (ledsagerbevis) - papir

Fyllast ut av lege - legeattest for følgjekort (ledsagerbevis)

Utfylt søknadsskjema og legeattest skal sendast til Luster kommune, tenestekontor v/Gaupne omsorgssenter, Øyagata 17, 6868 Gaupne
Har du spørsmål om tenesta, kontakt konsulent for menneske med nedsett funksjonsevne tlf. 57 68 57 15