SSB har no komme med folketalet pr 1.10.23. Tredje kvartal i 2023 døydde 11 personar  i kommunen og det vart fødde 12. Det var 76 personar som flytte til kommunen (av desse var 15 personar frå utlandet) og 66 personar flytte frå Luster. Folketalet den 1.10.23 var 5358.