Særleg er det vektlagt å finna gode måtar å balansera naturomsyna mot brukarinteressene slik at det skal lata seg gjera å vidareføra tradisjonelt friluftsliv og næringsaktivitet innanfor rammene av kva som kan tillatast av inngrep i verneområdet.

Planen kan lastast ned her