Vest Politidistrikt og Statsforvaltaren i Vestland har starta ein felles informasjonskampanje for turgåarar. Plakatar med teksten "Hugs bandtvang" og informasjon om brot på hundelova vert i desse dagar hengt opp rundt i fylket der turgåarar kan møta beitande dyr. Brot på hundelova kan straffast med bøter, erstatningsansvar, forbod mot hundehald og krav om avliving av hund, alt etter alvorsgrad og omfang.

Les meir hjå Statsforvaltaren i Vestland