Påmelding på e-post til havard.oyrehagen@luster.kommune.nosnarast og innan 22.juli. 

Informasjon me treng;
1. Arbeidsgjevar:
2. Namn på arbeidstakar:
3. Fødselsdato (ddmmåååå):
4. Statsborgarland:
5. D-nummer:

Luster Grønt sine medlemmar sender inn liste til lustgr@online.no

Informasjon frå Skatteetaten

Før kontrollen:

  • Søk om skattekort for personane via elektronisk skjema 1355
    • Vi føreset at skattekortsøknadane kjem elektronisk, og at arbeidskontrakter er lasta opp i dei søknadane

På kontrolldagen:

  • Ha med ID-dokument
    • For å auke effektiviteten på kontrolldagen, kan dei i tillegg ta med fargekopiar av id-dokumenta
  • Om dei vil melde seg ut av kjeldeskatt: Ta med utfylt skjema for utmelding

Etter kontrolldagen:

  • Vi produserer d-nummer, og sender dette ut til arbeidsgivarane

Om nokon har utfordringar etter kontrollen med skattekort eller d-nummer, skriv ein e-post til skranke-leikanger@skatteetaten.no.