Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Godkjende listeframlegg til kommunestyrevalet 2019

I valstyret sitt møte den 24. mai 2019 er vallistene til kommunestyret godkjent.
6 parti stiller til val ved kommunestyrevalet i Luster.
Klagefrist for godkjende lister er 4. juni 2019.

(klikk på partinamnet så kjem lista fram)

Reguleringsplan Botn

Revidert planframlegg - 2. gongs offentleg ettersyn

Høyringsfrist 25. mai 2019.