Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
17. juli kl. 12:56

Informasjon om Koronaviruset

Les meir... clear

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Reguleringsplan for Galden nord - omregulering

Offentleg ettersyn

I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10, har det faste utvalet for plansaker i møte 11. 06.2020, sak 40/20, vedteke å leggja ovannemnde reguleringsplan ut til offentleg ettersyn. Høyringsfrist 17.08.2020.

Reguleringsplan for Solvorn kyrkje

I samsvar med reglane i Plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-10 og 11, har plan- og forvaltningsutvalet i møte 28.05.2020, PFV-sak 30/20, vedteke å leggja reguleringsplan for Solvorn kyrkje Plan-ID 2016001, ut til offentleg ettersyn i tida frå 05.06 til 05.08.2020. Høyringsfrist 05.08.2020.