Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
15. oktober kl. 13:36

Informasjon om Koronaviruset

Les meir... clear

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Lokal høyring - 20241X13586 Hastetiltak i Mørkridselvi v/Hauge

NVE har gjort vedtak om at dei vil prioritere å medverke til gjennomføring av sikringstiltak i Mørkridselvi ved Hauge i samsvar med tiltaksplan dagsett 25.09.2020. Før oppstart skal planen på høyring til påverka partar.

Bakgrunnen for sikringstiltaket er at det er påvist kvikkleire i grunnen og behov for ersjonssikring og områdestabilisering. 

Områderegulering av Hafslo sentrum

Melding om oppstart av planarbeid Plan-id 2020004

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 varslar Luster kommune med dette start av områderegulering for Hafslo sentrum. . Frist for merknader til planprogram og innspel som gjeld oppstart av områderegulering for Hafslo sentrum vert sett til torsdag 3. desember 2020.

Reguleringsplan for parkeringsplass ved Tungestølen

Melding om oppstart av planarbeid

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 gir Luster kommune med dette melding om at det blir starta opp reguleringsplanarbeid for parkeringsarealet rundt Tungestølen turisthytte. Frist for innspel 05.10.2020.