Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Kommuneplanen - samfunnsdelen 2017 - 2028

I samsvar med vedtak  i Luster formannskap / kommuneplannemnda  13.09.2017 vert framlegg til revidert samfunnsdel lagt ut til offentleg ettersyn. Frist for innspel er 30.10.2017.

Kulturpris/kulturstipend 2017

Fristen for nominasjon til årets kulturpris og søknad om kulturstipend er fredag 29. september.

Nytt grunnvassuttak Dale vassverk

Luster kommune ønskjer å ta i bruk nytt drikkevassuttak for Dale vassverk, lokalisert ved Dalsdalselvi.  I den samanheng er det søkt NVE om konsesjon til uttak av maks 20 m3/t. Høyringsfrist 23.06.17.

Vedtekne reguleringsplanar

Luster kommunestyre har vedteke reguleringsplanane for omregulering/detaljregulering av Gaupnegrandane-Engjadalselva og Hillestad traktorservice.