Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Detaljregulering for Lustraporten, Hafslo

Plan- og forvaltingsutvalet vedtok i møte 14.09.2023 (sak PFU – 62/23) å leggja forslag til detaljregulering for Lustraporten, Plan-ID 2018001, med plankart, føresegner og ROS-analyse, ut til andre gongs offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. Høyringsfrist torsdag 25. april 2024.

Lustraporten plankart
1