Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Søkjer kandidatar til Trafikktryggingsprisen

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU), med leiar Noralv Distad i spissen, ønskjer no forslag til kandidatar til Trafikktryggingsprisen 2017.

– Arbeid med trafikktrygging kan skje på så mange ulike måtar. Det kan vere å trygge vegane våre, drive haldningsarbeid og opplæring og leggje til rette for mjuke trafikantar. Trafikktryggingsprisen skal vere både ei påskjønning for nedlagt innsats og ei oppmuntring til å halde fram arbeidet, seier leiar for FTU, Noralv Distad.

Nytt grunnvassuttak Dale vassverk

Luster kommune ønskjer å ta i bruk nytt drikkevassuttak for Dale vassverk, lokalisert ved Dalsdalselvi.  I den samanheng er det søkt NVE om konsesjon til uttak av maks 20 m3/t. Høyringsfrist 23.06.17.

Vedtekne reguleringsplanar

Luster kommunestyre har vedteke reguleringsplanane for omregulering/detaljregulering av Gaupnegrandane-Engjadalselva og Hillestad traktorservice.