Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kunngjeringar og høyringar

Her finn du kommunale planar og andre saker som er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette kan vere offentleg ettersyn med heimel i plan- og bygningslova eller fordi kommunen ønskjer å få innspel eller merknader til ei sak.
Dersom du ynskjer å kome med innspel kan du gjere dette på vårt elektroniske høyringsskjema.

I oversikta under finn du aktuelle kunngjeringar og planar som ligg ute til offentleg ettersyn.

Detaljregulering for ZipLine Jostedalen

I samsvar med §§ 12-3 og 12-8 i plan- og bygningslova vert det på vegne av Elvepurka AS varsla om oppstart av Detaljreguleringsplan for ZipLine Jostedalen.  Frist for innspel til  planarbeidet er 15.08.2024.

Jostedal Zip-line kart med planavgrensing
1