Betalingssatsar - tenester ved eininga Landbruk og Naturforvaltning 2020

Artikkel: Pris:
Handsamingsgebyr for delingssaker etter jordlova, (sentralt bestemt). Gebyr etter plan- og bygningslov kjem i tillegg. 1 468,-
Handsamingssatsar for konsesjonssaker, (sentralt bestemt)
   3 promille av første 1 mill. av kjøpesummen
+ 2 promille av overskytande sum

minste sats kr 1 468,-
Utarbeiding av fullstendig gjødslingsplan for gardsbruk 1 066,-
Innhenting av jordprøvar, pr. besøk 845,-
Utleige av fjelloppsyn, pr. dag 2 781,-
Utleige av fjelloppsyn, pr. veke 13 905,-
Utleige av fjelloppsyn, pr. månad 54 620,-