Kjøp av mat Kr

For bebuarar i omsorgsbustad - Frukost

44,00

For bebuarar i omsorgsbustad - Kvelds

44,00

For bebuarar i omsorgsbustad - Mellommåltid

44,00

For bebuarar i omsorgsbustad - Middag m/dessert

102,00

For bebuarar i omsorgsbustad - Råvarepris på middag tildelt som helsehjelp - inntekt under 2 G

71,00

For heimebuande - Standard middag

78,00

For heimebuande - Standard suppe/dessert

31,00

For heimebuande - Gryterett/betasuppe 73,00
For heimebuande - Havre- og semulegrynsgraut 26,00
For heimebuande - Risengrynsgraut 63,00