Kjøp av mat Kr

For bebuarar i omsorgsbustad - Frukost

42,00

For bebuarar i omsorgsbustad - Kvelds

42,00

For bebuarar i omsorgsbustad - Mellommåltid

42,00

For bebuarar i omsorgsbustad - Middag m/dessert

98,00

For bebuarar i omsorgsbustad - Råvarepris på middag tildelt som helsehjelp - inntekt under 2 G

68,00

For heimebuande - Standard middag

75,00

For heimebuande - Standard suppe/dessert

30,00