Sal av kommunale næringstomtar Kr/m2

Galdetoppen

424,00

Gaupnegrandane

315,00

Røneidsgrandane

320,00

 

Utleige av kommunale næringstomter Kr/m2

Avtaleperiode: År 1 og 2

329,00

Avtaleperiode: År 3 og 4

532,00

Avtaleperiode: År 5 og vidare

793,00