Ambulerande skjenkeløyve m.m 2022
Løyve per arrangement 370
Etablerarprøva for serveringsløyve 500
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve 500
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol 500
Skjenkeløyve gebyr jf. alkoholforskrifta
Salsløyve gebyr jf. alkoholforskrifta