Ambulerande skjenkeløyve m.m 2021
Pr. løyve/arrangement 370
Etablerarprøva for serveringsløyve 500
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve 500
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol 500

 Dei verksemdene som har sals- og skjenkeløyve, må kvart år levere omsetningstal, og betale avgift i høve til alkoholforskrifta.