Kr
Ambulerande skjenkeløyve 450
Kunnskapsprøva for skjenkeløyve 400
Kunnskapsprøva for salsløyve alkohol 400
Skjenkeløyve gebyr jf. alkoholforskrifta
Salsløyve gebyr jf. alkoholforskrifta