Grunna gravearbeid blir Vassvegen steng frå måndag 1 juli kl. 08.00 til  tysdag 2.juli kl. 18.00. Stengt frå Vassvegen 7. Vegen kan bli opna tidlegare.

Grunna nedsetjing av vasskum i Vassvegen blir det vasstenging tysdag 2.juli frå klokka 08.00.  Arbeidet vil ta nokre timar, vatnet blir kopla til igjen så snart som mogleg.