Når kapasiteten tillet det, kan teknisk drift leige ut følgjande maskiner:

  Kr

Gebyr for graving i kommunal veg. Gebyret dekker eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon.

2 573,00

Gravemaskin m/mann

662,00

Kloakkstakar (Bassø) m/mann

791,00

Lastar feiing m/mann

1 062,00

Lastar kantklypp m/mann

1 189,00

Lastar m/mann

992,00

Lastebil m/mann

1 048,00

Leige kommunal arbeidar

530,00

Stimar m/mann

791,00

Traktor m/mann inkl. feiing

656,00

Veghøvel m/mann

1 189,00