Når kapasiteten tillet det, kan teknisk drift leige ut følgjande maskiner:

  Kr

Gebyr for graving i kommunal veg. Gebyret dekker eventuell synfaring, verifisering og handsaming av dokumentasjon.

2 689,00

Kloakkstakar (Bassø) m/mann827

827,00

Lastar feiing m/mann

1 110,00

Lastar kantklypp m/mann

1 242,00

Lastar m/mann

1 037,00

Lastebil m/mann

1 095,00

Leige kommunal arbeidar

554,00

Stimar m/mann

827,00

Veghøvel m/mann

1 242,00