(valstyret sine protokollar med fullstendige røystetal finn du nedst på sida)Sosialistisk Venstreparti

Liv Endresen

 

Arbeidarpartiet

Gunn Beate Thorsnes Lefdal

Oddstein Haugen

Kåre Hønsi

Anette Stegegjerdet Norberg

Svein Tore Heltne

Jonny Gjerde

Vivian Kvam

Helene Selland

 

Kristeleg Folkeparti

Jonathan Hurthi

Ole Martin Brennsæter

 

Framstegspartiet

Ernst Veum

 

Venstre

Kjetil Melheim

 

Senterpartiet

Andreas Wollnick Wiese

Marianne Bugge

Olav Høyheim Einan

Knut Hauge

Martha Boksasp Lerum

Einar Bolstad

Magnar Bjørk

Ann Kristin Sperle

Marthe Gjerde

 

Høgre

Geir Arve Sandvik

Bård Flattun Lilleeng

Britt Dagrunn Brugrand

 

Valstyret i Luster sin protokoll over kommunestyrevalet i Luster
 

Valstyret i Luster sin protokoll over fylkestingsvalet i Luster

 

Alle valresultat på valgresultat.no