Korleis søker du i arkivet?

Du må søka på gjeldande gards og bruksnummer (matrikkel) eller gjeldande adresse på eigedomen.

Gul hengelås indikera at saken inneheld sensitive opplysningar og må derfor gjennomgåast manuelt for å eventuelt sladda desse opplysningane.

Klikk alltid på pila framfor dokumentet, også om dokumentet er låst. Ofte er det ein del underdokument som er opne og de får den informasjon som faktisk er tilgjengelig, for eksempel teikningar.

Ta kontakt med kommunen om du ynskjer innsyn i dokumenta med hengelås. 

Hjelp oss å rett feil i arkivet!

Finn du feil so meld det her