Dagopphald i institusjon er eit aktiviseringstilbod for heimebuande eldre for å motverke einsemnd og sosial isolasjon.
I tenesta inngår middag og transport til og frå omsorgssenteret. Dagopphald vert gjeven ved alle tre omsorgssentra på faste dagar til faste tider. Her er tilbod om aktivitetar som song, kulturinnslag , musikk, bingo og baking.  
Pris: Kr. 90,- pr dag (2020).
 

Søk dagopphald

 

Har du spørsmål om tenesta kan du kontakte einingsleiar:

  • Luster, Liv Norunn Hunshamar: Tlf. 57 68 25 02
  • Gaupne, Tone Kjærvik Kveane: Tlf: 57 68 57 13
  • Hafslo, Ruth Karin Kvam: Tlf: 57 68 58 02