Skjema for eigenfråsegn

Fråsegna skal nyttast når ein overtek ein eigedom konsesjonsfritt (sjå rettleiing på skjemaet).  Skjema skal sendast kommunen, som registrerer informasjon i matrikkelen og orienterer innsendar når registrering er fullført. 

Meir informasjon om konsesjonsfri overtaking av eigedom

Når konsesjonsforholdet er ført kan skøyte sendast til Kartverket Tinglysning, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss.