Har du spørsmål om tenesta kontakt kommunalsjef Knut Åge Teigen, tlf. 57 68 55 22.

Vaksne som ikke har brukt retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring frå og med det året dei fyller 25 år, jf. Opplæringslovens § 4A–3.

Fylkeskommunen har ansvar for vidaregåande opplæring for vaksne