Luster oppvekstsenter har skule for 1-7.klasse.
Skulen startar kl. 08.30 kvar dag.
Opningstid sfo: kl. 07.00 - 16.00.

Tlf. skule: 57 68 59 20
Tlf. sfo: 57 68 59 31

Luster oppvekstsenter - barnehageteneste