Kven kan få startlån?

  • ​Personar som ikkje får lån i vanleg bank til kjøp av bustad. Det vil seie at du fyrst må sjekke om du får lån i vanleg bank.
  • Personar som har langvarige problem med å finansiere eigen bustad.
  • Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Kva kan du få startlån til?

Les meir på Husbanke si heimeside.

Kor mykje kan eg låne?

Les meir på Husbanken si heimeside.

Slik søkjer du

Søknaden blir behandla fortløpande. Du vil få skriftleg svar innan fire veker.

Søk startlån gjennom Husbanken her. 

Har du spørsmål om startlån og tilskot til bustad?

Ring oss på 57 68 55 00 eller kom innom Servicetorget på Rådhuset om du har spørsmål om startlån.